Биздин топ

БАШКАРУУ

General Manager

Башкы менеджери

HR

Официалдуу менеджер

Production Manager

Өндүрүш менеджери

Products Manager

Продукт менеджери

Purchase Manager

Сатып алуу менеджери

Sales Manager

Сатуу боюнча менеджер